Mostrant 121 - 150 de 270 entitats digitals

Pergamí 158 Pergamí 158

Pergamí 158

per Llorenç de Call, notari reial de Barcelona

07 Agost 1447

Vallès Oriental

Pergamí 156 Pergamí 156

Pergamí 156

per Nicolau de Mediona, notari reial de Barcelona

14 Març 1444

Vallès Oriental

Pergamí 155 Pergamí 155

Pergamí 155

per Bernat Julià, notari reial

08 Octubre 1443

Vallès Oriental

Pergamí 154 Pergamí 154

Pergamí 154

per Jaume Mateu, notari reial

22 Abril 1442

Vallès Oriental

Pergamí 153 Pergamí 153

Pergamí 153

per Jaume Mateu, notari públic de Granollers

15 Febrer 1442

Vallès Oriental

Pergamí 152 Pergamí 152

Pergamí 152

per Bernat Julià, notari reial

31 Desembre 1440

Vallès Oriental

Pergamí 151 Pergamí 151

Pergamí 151

per Jaume Mateu, notari reial

07 Octubre 1432

Vallès Oriental

Pergamí 150 Pergamí 150

Pergamí 150

per Bernat Julià, notari reial

08 Febrer 1431

Vallès Oriental

Pergamí 149 Pergamí 149

Pergamí 149

per Bernat de Riera, prevere regint l'escrivania de Sant Andreu de Gurb pel rector

27 Abril 1428

Vallès Oriental

Pergamí 148 Pergamí 148

Pergamí 148

per Pere (...), regint la domeria menor i l’escrivania de Sant Pere

06 Febrer 1428

Vallès Oriental

Pergamí 147 Pergamí 147

Pergamí 147

per (...), notari de Granollers.

30 Setembre 1427

Vallès Oriental

Pergamí 146 Pergamí 146

Pergamí 146

per Pere Marc Poc, notari públic de Vic

14 Agost 1427

Vallès Oriental

Pergamí 145 Pergamí 145

Pergamí 145

per Pere Marc, notari públic de Vic

27 Juliol 1427

Vallès Oriental

Pergamí 144 Pergamí 144

Pergamí 144

per Pere Antoni Serra, prevere regint Sant Andreu de Gurb

09 Setembre 1422

Vallès Oriental

Pergamí 143 Pergamí 143

Pergamí 143

per Bartomeu Mosons, notari reial de Barcelona

21 Abril 1421

Vallès Oriental

Pergamí 142 Pergamí 142

Pergamí 142

per Pere Bisanya i Gilabert de Centelles, senyor del castell de Cànoves, Pere Ramon Cardona, rector de la parròquia de Sant Muç de Cànoves i notari públic

28 Desembre 1416

Vallès Oriental

Pergamí 141 Pergamí 141

Pergamí 141

per Miquel de Morell àlies Carbonell, prevere i vicari regint l'església parroquial de Sant Genís

03 Febrer 1415

Vallès Oriental

Pergamí 140 Pergamí 140

Pergamí 140

per Jaume Mateu, notari reial

09 Novembre 1413

Vallès Oriental

Pergamí 139 Pergamí 139

Pergamí 139

per Jaume Mateu, notari reial

27 Gener 1413

Vallès Oriental

Pergamí 138 Pergamí 138

Pergamí 138

per Francesc de Puig, rector de l’església de la Roca

30 Novembre 1411

Vallès Oriental

Pergamí 137 Pergamí 137

Pergamí 137

per Jaume Mateu, notari reial

02 Gener 1410

Vallès Oriental

Pergamí 135 Pergamí 135

Pergamí 135

per Pere Vives, notari reial

22 Novembre 1404

Vallès Oriental

Pergamí 134 Pergamí 134

Pergamí 134

per Pere Baster, notari reial (és còpia)

25 Setembre 1403

Vallès Oriental

Pergamí 133 Pergamí 133

Pergamí 133

per Jaume Mateu, notari reial

23 Gener 1403

Vallès Oriental

Pergamí 132 Pergamí 132

Pergamí 132

per Antoni Gaya, prevere regint l’església de Santa Agnès pel rector

15 Març 1402

Vallès Oriental

Pergamí 130 Pergamí 130

Pergamí 130

per Jaume Carnicer, prevere de Andreu de Gurb i vicari parroquial

16 Maig 1401

Vallès Oriental

Pergamí 131 Pergamí 131

Pergamí 131

per Jaume “Carnici”, prevere de Sant Andreu de Gurb en nom del rector

16 Maig 1401

Vallès Oriental

Pergamí 162 Pergamí 162

Pergamí 162

1400-1450

Vallès Oriental

Pergamí 127 Pergamí 127

Pergamí 127

per Guillem Donad, prevere regint l'escrivania parroquial, Pere de Mir

04 Maig 1399

Vallès Oriental

Pergamí 126 Pergamí 126

Pergamí 126

per Ramon Mulner, notari públic de Puigcerdà

04 Setembre 1398

Vallès Oriental