Mostrant tots els 3 entitats digitals

El Serafí d'Ausona : poema místic de la vida de Sant Miquel dels Sants El Serafí d'Ausona : poema místic de la vida de Sant Miquel dels Sants
En somnis : epitalami a en Joan Blancafort y Carbonell y na Maria de Roselló y Donato en la diada de son casament En somnis : epitalami a en Joan Blancafort y Carbonell y na Maria de Roselló y Donato en la diada de son casament
Sermó predicat per l'Excm. é Ilm. Sr Joseph Morgades y Gili... am motiu de la inauguració solemne del quart congrés catòlich espanyol celebrat a Tarragona, lo dia 8 d'oct. 1894 Sermó predicat per l'Excm. é Ilm. Sr Joseph Morgades y Gili... am motiu de la inauguració solemne del quart congrés catòlich espanyol celebrat a Tarragona, lo dia 8 d'oct. 1894