Displaying 1 - 30 de 270 digital entities

Pergamí 1 Pergamí 1

Pergamí 1

by Guillem Miquel, escrivà

17 December 1112

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 2 Pergamí 2

Pergamí 2

by Miró, sacerdot

17 August 1117

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 3 Pergamí 3

Pergamí 3

by Gerald, escrivà

12 April 1150

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 4 Pergamí 4

Pergamí 4

by Gerald, levita

07 January 1163

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 5 Pergamí 5

Pergamí 5

by Gerald, prevere

31 December 1164

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 6 Pergamí 6

Pergamí 6

by Pere, prevere

03 September 1183

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 7 Pergamí 7

Pergamí 7

by Pere, prevere

11 November 1190

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 8 Pergamí 8

Pergamí 8

by Gerald, prevere

25 May 1193

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 9 Pergamí 9

Pergamí 9

by Gerald, prevere

03 August 1193

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 51 Pergamí 51

Pergamí 51

1200-1299

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 10 Pergamí 10

Pergamí 10

by Arnau de Sarrià, escrivà

12 August 1204

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 11 Pergamí 11

Pergamí 11

by Esteve, sots-diaca

25 July 1209

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 12 Pergamí 12

Pergamí 12

by Pere, diaca

1210

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 13 Pergamí 13

Pergamí 13

by Guillem de Someres, escrivà

20 May 1221

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 14 Pergamí 14

Pergamí 14

by Guillem, escrivà

26 August 1221

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 15 Pergamí 15

Pergamí 15

by Ramon, levita

13 March 1226

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 16 Pergamí 16

Pergamí 16

by Arnau de Prat, prevere

02 January 1230

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 17 Pergamí 17

Pergamí 17

by Pere, prevere

1232

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 19 Pergamí 19

Pergamí 19

by Pere de Soler, notari públic del Maresme

25 May 1240

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 21 Pergamí 21

Pergamí 21

by Bernat, lletrat i acòlit

21 November 1241

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 22 Pergamí 22

Pergamí 22

by Arnau, sacerdot i notari de Sant Celoni

05 February 1250

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 23 Pergamí 23

Pergamí 23

by Arnau, sacerdot i notari de Sant Celoni

05 February 1250

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 24 Pergamí 24

Pergamí 24

by Bernat de Cartes, escrivà jurat, Pere d’Eres, notari públic de Vic

07 September 1251

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 25 Pergamí 25

Pergamí 25

by Pere de Canal, diaca i notari públic de Granollers

27 January 1257

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 26 Pergamí 26

Pergamí 26

08 December 1259

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 28 Pergamí 28

Pergamí 28

by Pere de Canal, diaca i notari de Granollers

29 April 1269

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 29 Pergamí 29

Pergamí 29

by Pere de Noguera, notari públic de Granollers pel rector

01 November 1275

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 30 Pergamí 30

Pergamí 30

by Pere de Llagostera, jutge en nom de Guillem de Cabrera i notari públic

02 July 1278

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 31 Pergamí 31

Pergamí 31

by Guillem d’Alda, notari públic de Granollers pel rector

05 August 1279

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 32 Pergamí 32

Pergamí 32

by Guillem Aemar, prevere i notari públic del castell de Montpalau

23 January 1280

Granollers, Vallès Oriental