Displaying 1 digital entities

Dispensari del barri del Besòs Dispensari del barri del Besòs

Dispensari del barri del Besòs

by Matas Pericé, Alfred

25 October 1966

Besòs i el Maresme (Barcelona : Barri), Barcelona, Barcelonès