clear
.

Ajuda a la cerca


Descobrir les col·leccions

Cerca simple

Cerca avançada

Cerca dins el document

Limitar la cerca

Presentació dels resultats

Relació amb el catàleg Aladí


Es pot accedir als documents navegant a través de les col·leccions, o bé fent una cerca (simple o avançada).

Descobrir les col·leccions

Podem navegar a través de les col·leccions per anar descobrint el seu contingut, en mode exploració. Actualment hi podeu trobar:

  • Revistes locals: diaris i revistes, ordenades alfabèticament per municipis.
  • Cartells, fotografies, programes de festa major...
  • Història de... : llibres, diaris i revistes per saber més de la història de les nostres poblacions i barris.
  • Col·leccions temàtiques (per ex., revistes de moda, contes d’abans) i projectes de memòria oral (Arxiu de la memòria, de Torelló).
help collections

Tornar al inici


Cerca simple

A la pantalla principal disposeu d’un requadre de cerca simple. S’hi pot escriure la paraula o paraules a cercar, i ajustar la cerca a través del menú desplegable si sabeu si es tracta del títol, l’autor, un tema o el municipi o comarca de la publicació.

Si la cerca la voleu fer en general, deixeu “tots els camps”.

Per trobar una frase dins el text dels documents, marqueu la casella ‘cerca a text complet’, deixant el menú desplegable en “tots els camps”.

Si cerqueu una expressió exacta, tanqueu-la entre cometes, ex.: “Francesc Macià”:

help simple search 1

En la pantalla de resultats apareixerà un requadre a la part superior indicant la cerca realitzada, amb una creueta a la dreta. Podeu desfer la cerca fent clic a la ”x” o bé tornar a la pantalla inicial, fent clic al botó “Inici”, a la part superior esquerra.

Tornar al inici


Cerca avançada

La cerca avançada permet cercar en més d'un camp alhora, i acotar per dates, llengua o per tipus de document.

El funcionament és el mateix que el de cerca simple, però es poden fer combinacions (“I”, “O”, “NO”), fins a 3 camps.

  • I: recupera els documents que continguin totes les paraules cercades.
  • O: recupera els documents que continguin alguna de les paraules cercades.
  • NO: recupera tots els documents que continguin la primera paraula excepte aquells que continguin la segona paraula de la cerca.
help advanced search 1

A més, es pot limitar la cerca per dates (indicant un any d’inici i un de final. Si és un sol any, indicar el mateix en les dues caselles).

help advanced search 2

Si voleu cercar paraules dins el text de les publicacions, activeu la casella “cerca a text complet”.

Si voleu trobar una frase exacta, tanqueu-la entre cometes, ex.: “Josep Soler Garcia”.

D’aquesta manera, s’aconsegueix trobar una frase concreta i exacta en una publicació, en una comarca o municipi i en un període determinat:

help advanced search 3

A la part superior de la pantalla de resultats, apareixeran els requadres indicant les cerques realitzades, amb una ”x” a la dreta. Fent clic a la ”x” podreu eliminar la cerca.

help advanced search 4

Tornar al inici


Cerca dins el document

Per entrar al document, feu clic al botó “Document”:

help inside document 1

Si heu buscat una paraula o frase marcant “cerca a text complet”, la frase cercada apareixerà en el requadre de la part superior, i, ressaltat en color, el primer lloc on s’ha trobat dins del text:

help inside document 2

La barra d’eines ofereix diverses opcions. Analitzem aquests elements:

help inside document 3

1.- icona 1

Aquesta icona permet variar la presentació de la pàgina. Fent-hi un clic, s’obre un espai a l’esquerra de la pantalla on es mostra la quantitat de pàgines del document. Amb un segon clic, torna a mostrar la pàgina en la que ens trobem en aquell moment.

2.- icona 2

La lupa permet obrir el requadre on escriure la/es paraula/es que volem cercar dins el text.

3.- icona 3

Les fletxes permeten anar a la pàgina anterior i a la pàgina següent.

4.- icona 4

Els símbols més i menys (‘-‘ i ‘+’), permeten augmentar o disminuir la mida de visualització del document.

5.- icona 5

Les fletxes horitzontals al costat del requadre de cerca són les que permeten navegar pel document per anar trobant dins del text la frase o paraula que heu cercat.

6.- icona 6

Aquesta icona permet obrir l’arxiu que esteu consultant en una pestanya nova, per no perdre’l mentre seguiu fent altres consultes pel Trencadís.

7.- icona 7

Aquesta icona permet obrir un menú amb diferents opcions: descarregar l'arxiu, anar al final o a l’inici del document, girar-lo a esquerra o dreta, habilitar l’eina de “mà” que permet arrossegar el document per la pantalla, o bé informar-vos de les metadades tècniques de l’arxiu que esteu consultant.

8.- icona 8

Aquesta icona permet mostrar el document en pantalla completa. Per a tornar a la visualització anterior, heu de prémer la tecla “Esc” [Escape] del teclat.

Tornar al inici


Limitar la cerca

Si heu fet una cerca i el resultat és massa ampli, disposeu d’un menú a l’esquerre de la pantalla que permet afinar millor el que us interessa. Podeu limitar per municipi o comarca, tema, autor, llengua o tipus de document.

help limit search 1

Quan feun clic sobre un límit, apareix un requadre que indica quin límit esteu aplicant. Per retornar als resultats anteriors, simplement heu de tancar aquest requadre a través de la “x“ que apareix a la dreta.

help limit search 2

Els límits també poden servir per a fer una ullada al fons del Trencadís. Si feu una cerca buida (fent clic al botó de cerca sense haver introduït cap paraula), apareixeran llistats tots els documents.

Accedint als filtres del menú “limitar la cerca” podreu veure quants documents hi ha de cada tipus (quants de cada població, quants són diaris o revistes i quants són llibres, etc.).

help limit search 3

Tornar al inici


Presentació dels resultats

Un cop tingueu els resultats llistats a la pantalla, podeu seleccionar de quina manera preferiu que us siguin presentats.

Podeu escollir entre una presentació en tres columnes, o en llistat vertical:

help results display 1

També podeu escollir el nombre màxim de resultats per pantalla (15, 30, 60 o 90):

help results display 2

Per últim, podeu escollir l’ordenació dels resultats: ordenats segons la rellevància amb la cerca efectuada, per ordre alfabètic de títol, o bé ordenats per data (ascendent o descendent):

help results display 3

Tornar al inici


Relació amb el catàleg Aladí

La relació entre el catàleg Aladí de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona i el dipòsit digital Trencadís és bidireccional: si una obra està al Trencadís, el catàleg mostra un enllaç que porta directament a la versió digitalitzada del document:

help aladi 1

De la mateixa manera, es pot accedir des d'un registre del Trencadís al registre del catàleg Aladí:

help aladi 2

Tornar al inici