Mostrant tots els 4 entitats digitals

El Dia

per Esquerra Republicana de Catalunya

Apareguda l’any 1929, aquesta publicació aixoplugà el corrent polític catalanista i republicà fins esdevenir portaveu d’Esquerra Republicana, arribant a publicar un miler d’exemplars diaris en els seus millors moments. D’entre els redactors i col·laboradors cal destacar noms com els dels manresans Joaquim Amat-Piniella i Joan Selves o el conegut historiador Ferran Valls i Taberner. Des dels fets d’octubre de 1934 la publicació visqué una etapa de successives suspensions i reaparicions.

1934-1935

Manresa, Bages

El Dia

per Esquerra Republicana de Catalunya

Apareguda l’any 1929, aqusta publicació aixoplugà el corrent polític catalanista i republicà fins esdevenir portaveu d’Esquerra Republicana, arribant a publicar un miler d’exemplars diaris en els seus millors moments. D’entre els redactors i col·laboradors cal destacat noms com els dels manresans Joaquim Amat-Piniella i Joan Selves o el conegut historiador Ferran Valls i Taberner. Des dels fets d’octubre de 1934 la publicació visqué una etapa de successives suspensions i reaparicions.

1929-1931

Manresa, Bages

El Dia

per Esquerra Republicana de Catalunya

Apareguda l’any 1929, aquesta publicació aixoplugà el corrent polític catalanista i republicà fins esdevenir portaveu d’Esquerra Republicana, arribant a publicar un miler d’exemplars diaris en els seus millors moments. D’entre els redactors i col·laboradors cal destacar noms com els dels manresans Joaquim Amat-Piniella i Joan Selves o el conegut historiador Ferran Valls i Taberner. Des dels fets d’octubre de 1934 la publicació visqué una etapa de successives suspensions i reaparicions.

1932-1933

Manresa, Bages

El Dia

per Esquerra Republicana de Catalunya

Apareguda l’any 1929, aquesta publicació aixoplugà el corrent polític catalanista i republicà fins esdevenir portaveu d’Esquerra Republicana, arribant a publicar un miler d’exemplars diaris en els seus millors moments. D’entre els redactors i col·laboradors cal destacar noms com els dels manresans Joaquim Amat-Piniella i Joan Selves o el conegut historiador Ferran Valls i Taberner. Des dels fets d’octubre de 1934 la publicació visqué una etapa de successives suspensions i reaparicions.

1936-1938

Manresa, Bages