Mostrant 121 - 135 de 293 entitats digitals

Pergamí 276 Pergamí 276

Pergamí 276

18 Desembre 1628

Vallès Oriental

Pergamí 277 Pergamí 277

Pergamí 277

per Francesc Sors, notari reial del terme de Montpalau

28 Octubre 1630

Vallès Oriental

Pergamí 278 Pergamí 278

Pergamí 278

per Francesc Sors, notari reial del terme de Montpalau

04 Maig 1633

Vallès Oriental

Pergamí 279 Pergamí 279

Pergamí 279

per Pere Solà, notari públic de Granollers

11 Novembre 1635

Vallès Oriental

Pergamí 280 Pergamí 280

Pergamí 280

per Joan Puig, notari reial de Catalunya

14 Desembre 1638

Vallès Oriental

Pergamí 281 Pergamí 281

Pergamí 281

per Onofre Sert, notari reial i regent de la notaria de Santa Maria d'Arenys, Rafael Bonaventura de Gualbes i Coll

17 Maig 1645

Vallès Oriental

Pergamí 282 Pergamí 282

Pergamí 282

1682

Vallès Oriental

Pergamí 283 Pergamí 283

Pergamí 283

27 Octubre 1691

Vallès Oriental

Pergamí 48 Pergamí 48

Pergamí 48

per Pere de Noguera, prevere i notari públic de Granollers

19 Setembre 1298

Vallès Oriental

Pergamí 49 Pergamí 49

Pergamí 49

per Pere de Noguera, prevere i notari públic de Granollers

16 Octubre 1298

Vallès Oriental

Pergamí 50 Pergamí 50

Pergamí 50

per Pere de Noguera, prevere i notari públic de Granollers

21 Maig 1299

Vallès Oriental

Pergamí 51 Pergamí 51

Pergamí 51

1200-1299

Vallès Oriental

Pergamí 52 Pergamí 52

Pergamí 52

per Berenguer de Sulsia, notari públic de Granollers

01 Gener 1304

Vallès Oriental

Pergamí 53 Pergamí 53

Pergamí 53

per Bernardí de Baliz, notari públic de Granollers

13 Febrer 1305

Vallès Oriental

Pergamí 54 Pergamí 54

Pergamí 54

per Arnau Mestre, notari públic de Barcelona

05 Abril 1306

Vallès Oriental