Mostrant 46 - 60 de 293 entitats digitals

Pergamí 42 Pergamí 42

Pergamí 42

per Guillem d’Alda, notari públic de Granollers

03 Juliol 1287

Vallès Oriental

Pergamí 43 Pergamí 43

Pergamí 43

per Arnau de Leicio, escrivà jurat, Bernat d’Angle, lloctinent del notari Berenguer de Bellavista

04 Novembre 1287

Vallès Oriental

Pergamí 44 Pergamí 44

Pergamí 44

per Bartomeu Martí, notari públic de Barcelona

08 Març 1288

Vallès Oriental

Pergamí 45 Pergamí 45

Pergamí 45

per Pere de Noguera, prevere i notari públic de Granollers

13 Octubre 1295

Vallès Oriental

Pergamí 46 Pergamí 46

Pergamí 46

01 Octubre 1295

Vallès Oriental

Pergamí 47 Pergamí 47

Pergamí 47

per Pere de Noguera, prevere i notari públic de Granollers

10 Agost 1297

Vallès Oriental

Pergamí 206 Pergamí 206

Pergamí 206

per Jaume Mas, rector de Santa Agnès i notari públic

23 Agost 1545

Vallès Oriental

Pergamí 207 Pergamí 207

Pergamí 207

per Joan Labatura, prevere i notari de Santa Agnès de Malanyanes

20 Gener 1548

Vallès Oriental

Pergamí 208 Pergamí 208

Pergamí 208

per Jaume Muntelles, prevere de Santa Maria de Cardedeu, beneficiat i regint l’escrivania

12 Juny 1549

Vallès Oriental

Pergamí 209 Pergamí 209

Pergamí 209

per Joan Albanells, notari de Granollers

05 Setembre 1549

Vallès Oriental

Pergamí 210 Pergamí 210

Pergamí 210

per Torobald de “Donobricio”, clergue de la diòcesi de Tulle i escrivà de la cúria

01 Abril 1550

Vallès Oriental

Pergamí 211 Pergamí 211

Pergamí 211

per Joan Sert de Santa Eulàlia de Ronçana, terme de Montbui, notari reial

02 Octubre 1552

Vallès Oriental

Pergamí 212 Pergamí 212

Pergamí 212

per Llorenç Guilhamot, ciutadà de Barcelona i notari reial

22 Maig 1554

Vallès Oriental

Pergamí 213 Pergamí 213

Pergamí 213

per Rafael Lloberes, rector de Sant Martí i notari públic pel senyor Riembau de Corbera i de Santa Coloma

18 Novembre 1555

Vallès Oriental

Pergamí 214 Pergamí 214

Pergamí 214

per Bernat d’Om, notari del terme de Montpalau

12 Gener 1556

Vallès Oriental