Displaying 106 - 120 de 270 digital entities

Pergamí 177 Pergamí 177

Pergamí 177

by Antoni Benet Joan, notari reial de Granollers

18 October 1481

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 176 Pergamí 176

Pergamí 176

by Vicenç Mateu, notari apostòlic i reial

17 October 1479

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 175 Pergamí 175

Pergamí 175

by Bernat Estanyol, notari reial

01 May 1479

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 174 Pergamí 174

Pergamí 174

by Antoni Benet Joan, notari públic de Granollers

28 November 1476

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 173 Pergamí 173

Pergamí 173

by Miquel Fran quesa, notari reial de Barcelona

17 October 1467

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 172 Pergamí 172

Pergamí 172

by Pere Antic Mateu, notari públic de Granollers

24 September 1467

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 170 Pergamí 170

Pergamí 170

by Pere Antic Mateu, notari reial

05 March 1464

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 167 Pergamí 167

Pergamí 167

by Pere Antic Mateu, notari públic de la vila i parròquia de Granollers

03 February 1463

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 166 Pergamí 166

Pergamí 166

by Bernat des Carner, rector i notari de Sant Esteve de Vilanova

17 December 1460

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 165 Pergamí 165

Pergamí 165

by Jaume Mateu, notari públic de Granollers

15 September 1457

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 164 Pergamí 164

Pergamí 164

by Jaume Mateu, notari públic de Granollers

16 June 1457

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 163 Pergamí 163

Pergamí 163

by Jaume Mateu, notari públic i propietari de l’escrivania de Granollers

08 February 1453

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 161 Pergamí 161

Pergamí 161

by Bartomeu Costa, notari reial de Barcelona

24 October 1450

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 160 Pergamí 160

Pergamí 160

by Bernat Julià, notari reial de Catalunya

01 May 1449

Granollers, Vallès Oriental

Pergamí 159 Pergamí 159

Pergamí 159

by Pere de Pujol de la parròquia de Sant Bartomeu del Grau., Bernat Sola, notari

10 February 1448

Granollers, Vallès Oriental