Mostrant 1 documents

Mes de Maria, ó, Lo Mes de Maig consagrat á la Mare de Deu : obreta escrita en francés tradusida primerament al espanyol, y últimament al catalá : van anyadits al últim alguns actes per la comunio ... Mes de Maria, ó, Lo Mes de Maig consagrat á la Mare de Deu : obreta escrita en francés tradusida primerament al espanyol, y últimament al catalá : van anyadits al últim alguns actes per la comunio ...