Mostrant tots els 8 entitats digitals

Mes de Maria, ó, Lo Mes de Maig consagrat á la Mare de Deu : obreta escrita en francés tradusida primerament al espanyol, y últimament al catalá : van anyadits al últim alguns actes per la comunio ... Mes de Maria, ó, Lo Mes de Maig consagrat á la Mare de Deu : obreta escrita en francés tradusida primerament al espanyol, y últimament al catalá : van anyadits al últim alguns actes per la comunio ...
Exercici del christia : per encomanarse á Deu y tenir un rato de oració tots los dias, ajudar y contemplar la missa, examinar la consiencia, ab las oracions per confessar y combregar ... Exercici del christia : per encomanarse á Deu y tenir un rato de oració tots los dias, ajudar y contemplar la missa, examinar la consiencia, ab las oracions per confessar y combregar ...
El Serafí d'Ausona : poema místic de la vida de Sant Miquel dels Sants El Serafí d'Ausona : poema místic de la vida de Sant Miquel dels Sants
En somnis : epitalami a en Joan Blancafort y Carbonell y na Maria de Roselló y Donato en la diada de son casament En somnis : epitalami a en Joan Blancafort y Carbonell y na Maria de Roselló y Donato en la diada de son casament
Vida del beato Miquel dels Sants, religiós profis y sacerdot del Orde de Descalços de la Santissima Trinitat ... Vida del beato Miquel dels Sants, religiós profis y sacerdot del Orde de Descalços de la Santissima Trinitat ...
Sermó predicat per l'Excm. é Ilm. Sr Joseph Morgades y Gili... am motiu de la inauguració solemne del quart congrés catòlich espanyol celebrat a Tarragona, lo dia 8 d'oct. 1894 Sermó predicat per l'Excm. é Ilm. Sr Joseph Morgades y Gili... am motiu de la inauguració solemne del quart congrés catòlich espanyol celebrat a Tarragona, lo dia 8 d'oct. 1894
Lo Nou Códich Civil : cartes d'un misser y cap de casa català escrites a Jaume Collell... Lo Nou Códich Civil : cartes d'un misser y cap de casa català escrites a Jaume Collell...
Les Joguines de casa : romanços y cançons, rondalles y corrandes de família Les Joguines de casa : romanços y cançons, rondalles y corrandes de família

Les Joguines de casa : romanços y cançons, rondalles y corrandes de família

per Calderó i Vila, Francesc Xavier,|d1832-1908

1890