Col·lecció destacada:

Cartells d'Esparreguera

Cartells de diferents esdeveniments culturals i artístics d'Esparreguera, eminentment teatrals però que també recullen espectacles de varietats i balls populars. Els cartells corresponen a obres representades per diferents grups de teatre de la vila, com la Societat Coral l'Estrella, la secció de teatre de l'Obra sindical "Educación y Descanso" o el Patronat Parroquial, que n'ha cedit els drets, i van des dels anys 20 fins a finals de la dècada dels 60.

Diba:95569?datastream id=thumbnail&locale=ca

Arxiu de la memòria : Torelló (1931-1955)

Entre els mesos de maig i octubre de 2006, i...

Diba:117872?datastream id=thumbnail&locale=ca

Cartells de Cervelló

Recull de cartells de diferents esdeveniments culturals i artístics del...

Diba:95561?datastream id=thumbnail&locale=ca

La Colònia Güell

Programes de Festa Major entre 1903 i 2016, i estudis sobre la història de la...

Diba:133649?datastream id=thumbnail&locale=ca

Contes d'abans

La col·lecció recull 44 títols...

Diba:126858?datastream id=thumbnail&locale=ca

Dietaris de les biblioteques populars

La redacció dels dietaris de les biblioteques populars de la Mancomunitat es...

Diba:76225?datastream id=thumbnail&locale=ca

Fotografies del barri de Canyelles

Recull de fotografies del barri de Canyelles, a Barcelona, el darrer polígon...

Diba:117865?datastream id=thumbnail&locale=ca

Fotografies de Sitges

Recull de fotografies del municipi de Sitges, a la comarca del Garraf, que...

Diba:76219?datastream id=thumbnail&locale=ca

Fotografies de Taradell

Recull de fotografies del municipi de Taradell, a la comarca d'Osona. Des de...

Diba:117875?datastream id=thumbnail&locale=ca

Història d'Arenys de Mar

La col·lecció inclou les publicacions periòdiques digitalitzades...

Diba:117876?datastream id=thumbnail&locale=ca

Història de Terrassa

Recull de publicacions, tan periòdiques com monogràfiques, relatives al municipi de Terrassa.

Diba:117877?datastream id=thumbnail&locale=ca

Història de Vilafranca

S'hi mostren les publicacions periòdiques digitalitzades de Vilafranca,...

Diba:133651?datastream id=thumbnail&locale=ca

Programes de Festa Major

Programes de festa major de localitats com Arenys de Mar, amb les festes de Sant...

Diba:95567?datastream id=thumbnail&locale=ca

Revistes de moda

La Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona disposa d'un fons especialitzat...

Diba:28777?datastream id=thumbnail&locale=ca

Revistes locals

Fons de publicacions periòdiques locals, agrupades per municipis. En total,...

Diba:133648?datastream id=thumbnail&locale=ca

Sant Martí de Provençals. El nostre barri

 

L'any 1989, la biblioteca de Sant...

Diba:76228?datastream id=thumbnail&locale=ca

Vila de Sallent

Fotografies de la història de la biblioteca, de la vila i programes de les...